Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://poen.edu.pl oraz https://www.poen.edu.pl/bip/

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-06-02

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-10-06

Treści lub funkcje niedostępne:

  • w niektórych podłączonych obrazach brakuje tekstu alternatywnego
  • zdarza się, że sąsiednie linki prowadzą do tego samego adresu URL.
  • zdarza się niski kontrast między tekstem a kolorami tła
  • występują puste linki
  • Nie wszystkie aktualne pliki pdf są dostępne cyfrowo
  • Treści na stronie www opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest Tadeusz Maculak , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 13 446 24 26

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tadeusz Maculak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 13 446 24 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle przy ulicy Sokoła 6 posiada bariery architektoniczne. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe od strony ul. Sokoła oraz drzwi od strony wewnętrznego dziedzińca. Pomieszczenia placówki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Toaleta jest przystosowana dla niepełnosprawnych. Ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w pobliżu wejścia do budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, komunikatów dźwiękowych. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym psem przewodnikiem  ma zapewniony wstęp po wcześniejszym poinformowaniu pracownika placówki. Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich aktualnych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:30 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:31 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:33 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:36 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:38 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:38 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:46 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:50 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 05:52 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 październik 2020 07:27 Super User